U heeft een klacht over onze dienstverlening,
wat kunt u doen met uw klacht?

Vervolgtraject

Hieronder kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn, waar u met uw klacht terecht kunt als u desalniettemin ontevreden bent over onze afhandeling van uw klacht.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP) en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Deze functionaris wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC Bussum
035 – 6975261

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail:bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: 06 – 22921649

Informatie Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke Zorgbelangorganisaties zijn bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

www.zorgbelang-nederland.nl
info@zorgbelang-nederland.nl

Documentatie

Document klachtencommissie openbare apotheek
Document klachten regeling klachten commissie openbare apotheek
RegioApotheek in Bernhoven

Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden
Telefoon: 0413-408780
Fax: 0413-408786