Heeft u een klacht?

Hopelijk komen we er samen uit!

Wat kunt u doen met uw klacht?

Bespreek de klacht met uw apotheek

Probeer het probleem eerst met ons te bespreken, met de apothekersassistente of met de apotheker. We hebben de beschikking over een registratieformulier fouten en klachten. We kunnen dit formulier samen met u invullen. U kunt ons ook een email of een brief sturen (voor adresgegevens zie hiernaast). Dat kan ook als de klacht over een medewerker van de apotheek gaat. We nemen dan vervolgens contact met u op. We zien een klacht als een gratis advies om onze dienstverlening te verbeteren. Als we niet weten dat u ontevreden bent, kunnen we ook niet proberen de klacht op te lossen en ons te verbeteren. Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Correspondentieadres

Nistelrodeseweg 10, 5406 PT UDEN


Hopelijk komen we er samen uit, als dat niet het geval is dan kunnen we u informeren over het vervolgtraject.