Medicatiebewaking

Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken

Een goed overzicht van alle middelen die door u worden gebruikt

Doordat wij gebruik maken van het beveiligd regionaal netwerk het LSP (Landelijk Schakelpunt) kunnen wij, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven in uw eigen apotheek, uw medicatiegegevens inzien. Hierdoor kunnen we controleren of de medicatie die u voorgeschreven heeft gekregen samen gaan met uw huidige medicatie en gezondheidstoestand. Dit noemen wij medicatiebewaking.

Voor een goede medicatiebewaking is belangrijk dat de RegioApotheek een goed overzicht heeft van alle middelen die door u worden gebruikt en of er sprake is van eventuele onderliggende aandoeningen (bijvoorbeeld maagzweren, diabetes, hartfalen en/of een hoge bloeddruk), allergieën en of u zwanger bent en/of borstvoeding geeft. Deze gegevens worden meegenomen om te kunnen bepalen of het voorgeschreven middel wel geschikt is voor u.
Indien dit niet het geval is, kan er in overleg met de arts bekeken of er eventueel een geschikter middel voorgeschreven kan worden.

Voor meer informatie over het LSP en het geven van toestemming, zie www.vzvz.nl